fredag 29 april 2016

Utvärdering av veckan

Vad har du lärt dig denna vecka?

"Jag gillar och bygga med smålego. Ett hus blev pajat."

"Jag har lärt mig och vattna blommor."

"Jag har lärt mig också och vattna blommor."

"Jag har lärt mig och rita ett hus."

"Att göra en jättesnygg vattenbana med några kompisar."

"Göra ett jättesnygg vattenbana."

"Göra en vattenbana och vattna fina blommor."

"Att jag har lekt mamma, pappa och barn."

"Att rita en lastbil och göra Mandalays."

"Jag har gungat."

"Jag har byggt med klossar och byggt med smålego."

"Göra en vattenbana och hämtat vatten med kompisar."

"Jag kan bygga med stor och med små lego."

"Göra mandalas"

"Gungat med en kompis."

"Jag byggde ett rymdskepp med lego."

"Göra pizza med en kompis ute och så leka med bilar med en kompis."

"Att göra en vattenbana."

"Leka kurragömma.

"Arbetslaget ska;
 *verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.
*verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 
*förbereda barnen för delaktighetoch ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle."
                                                   sid 12, Lpfö 98/10
 

onsdag 27 april 2016

Gemensam fruktstund och genomgång av kvarglömda kläder


"Förskolan ska sträva efter att varje barn; 
 * utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga."

                                             sid 9, Lpfö 98/10

onsdag 13 april 2016

Vattenlek på innergården


"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.    Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande."
                                                              
                                                                                                sid 7, Lpfö 98/10

"Vi samarbetade och alla som ville fick vara med." Pojke 5 år